Centrum szkolenia psów „Feniks”

Numery telefonów: 601 307 103, 505 873 267    

Posłuszeństwo

Szkolenia z zakresu posłuszeństwa skierowane jest dla psów w wieku powyżej 6 miesiąca wraz z opiekunami. Szkolenie składa się z trzech stopni zaawansowania:

- PT - pies towarzysz,
- PTT I – pies towarzysząco-tropiący stopień I,
- PTT II – pies towarzysząco-tropiący stopień II.Cel:
- nauka panowania nad psem,
- ograniczenie agresji psa wobec innych zwierząt,
- wychowanie psa.Szkolenie PT obejmuje:
- chodzenie psa przy nodze przewodnika na smyczy,
- chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy,
- pozostawanie psa w pozycji „SIAD” i przywoływanie „DO MNIE” i „DO NOGI”,
- aportowanie własnego przedmiotu,
- „SIAD” w marszu,
- „WARUJ” w marszu,
- bieganie psa na komendę i przywoływanie „DO NOGI” na rozkaz słowny lub optyczny,
- badanie uzębienia psa,
- pozostawianie psa w pozycji „SIAD” przy próbach odwrócenia uwagi,
- pozostawianie psa w pozycji „WARUJ” przy próbach odwrócenia uwagi.Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele o godz. 09:00.Pierwsze zajęcia GRATIS!!!!
Nauka trwa do momentu opanowania przez psa wszystkich elementów szkolenia wymaganych przy egzaminie zgodnym z wymaganiami Polskiego Związku Kynologicznego!!!!!„Uczniowie” powinni mieć ze sobą:
- Obrożę typu łańcuszek,
- Smycz zwykłą (nie wyciąganą),
- miskę z wodą,
- przysmaki (jako nagrody).Kursy PTT przeznaczone są dla psów, które ukończyły szkolenie podstawowe PT oraz sprawdzone zostały ich predyspozycje w kierunku danego kursu.Informacja:
Bożena Dębska tel. 601 307 103
Przemysław Steckiewicz tel. 505 873 267

Link do Quizu